Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


TS Trương Tiến Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Viện ĐH Mở HN và đại diện các đơn vị liên kết thảo luận

về các nội dung liên quan đến tuyển sinh và tổ chức đào tạo

 

 

ThS Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn cán bộ các đơn vị

sử dụng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822