Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


 

DANH SÁCH BÁO CÁO THAM LUẬN

 

STT TÊN BÁO CÁO THAM LUẬN TÁC GIẢ
1 Vai trò và sự ảnh hưởng của giảng viên đối với quá trình tự học của sinh viên hệ không chính quy Nguyễn Thị Thủy
2 Kinh nghiệm tuyển sinh đại học từ xa ở trung tâm GDTX Vĩnh Phúc Lê Anh Cường
3 Công tác tuyển sinh trong đào tạo không chính quy tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ Tỉnh Quảng Ninh Đỗ Minh Tuấn
4 Đổi mới công tác quản lý chất lượng đào tạo - nhân tố tiên quyết nằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống không chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Hồng
5 Đổi mới phương pháp hướng dẫn tự học cho Sinh Viên hệ đào tạo từ xa truyền thống Lê Thị Ngọc Trâm
6 Xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đại tại Viện Đại học Mở Hà Nội Trần Thị Lan Thu
7 Hiệu quả đào tạo hệ vừa làm vừa học của Viện Đại học Mở Hà Nội tại Trung tâm GDTX Hải Phòng Hoàng Mạnh Cường

 

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822