Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


Thông tin liên hệ

Họ và tên: ThS Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo

Điện thoại: 0983022076

Email: hienptdt@hou.edu.vn

 

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822