Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 295 - Nguyễn Tất Thành - Q Hải Châu - Đà Nẵng

 

 

 

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822