Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập theo quyết định số 535/TTG ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. Là một trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội có sứ mệnh tạo cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. 

 

Để thực hiện sứ mệnh của mình, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thiết lập một mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo trải rộng trên khắp cả nước, đó chính là các Trung tâm giáo dục thường xuyên (TT.GDTX), các Trung tâm, các Trường đào tạo - bồi dưỡng,... (gọi tắt là các Trung tâm) tại các tỉnh thành phố và các huyện thị. Nhờ sự chung tay góp sức của các Trung tâm về điều kiện cơ sở vật chất, Viện Đại học Mở Hà Nội đã cung cấp đào tạo nhiều chuyên ngành với nhiều loại hình đến với mọi người dân ở khắp nơi trên cả nước. Bên cạnh đó, bằng sự nỗ lực và chuẩn bị của mình, Nhà trường đang ngày càng ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ vào phục vụ cho đào tạo, nâng cao hiệu quả và chất lượng, tạo điều kiện và môi trường hiện đại cho người học, thuận lợi trong tiếp thu các tri thức và kỹ năng của chuyên ngành theo học.

 

Với tinh thần trên, hàng năm, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức hội nghị các đơn vị liên kết nhằm ghi nhận những thành quả hỗ trợ của các Trung tâm và đặc biệt hơn, tại Hội nghị này, các Trung tâm cùng với Nhà trường chia sẽ những kinh nghiệm, những sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn, phát huy những thế mạnh để giúp cho sự phát triển trong đào tạo không chính quy, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của người dân. 

 

Năm nay, 2016, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị này tại Thành phố Đà Nẵng, vào 2 ngày 31/10 & 01/11, bên cạnh các hoạt động như thường lệ, Hội nghị năm nay sẽ có buổi thảo luận sâu sắc nhằm phân tích những khó khăn và thuận lợi, những đặc thù của từng địa phương để qua đó cùng tìm kiếm, đề xuất những giải pháp hoặc những điều chỉnh về mặt điều hành, quản lý sao cho đạt được hiệu quả cao trong phối hợp tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng và phát triển mạnh hơn nữa công tác tuyển sinh tại các địa phương. 

 

TM BAN TỔ CHỨC.

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822