Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


STT Tên Khách Sạn
1 Khách sạn Công đoàn Thanh Bình
2 Khách sạn Đỗ Hải, Đà Nẵng
3 Khách sạn Rainbow

 

Khách sạn Công đoàn Thanh Bình

Địa chỉ2 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại0511 3829 139

 

Khách sạn Đỗ Hải, Đà Nẵng

Địa chỉ:77 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại0511 6265 333

 

 

Khách sạn Rainbow

Địa chỉ: 220 Bạch  Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại0511 3822 216

 

Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822