Hou Conferences

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển sinh và đào tạo không chính quy


- Đại biểu Viện Đại học Mở Hà Nội

- Khách mời

- Đại biểu các đơn vị liên kết

STT  ĐƠN VỊ
1 Trung tâm GDTX - HN Lai Châu
2 Trung tâm GDTX Điện Biên
3 Trung tâm GDTX Sơn La
4 Trung tâm GDTX Yên Bái 
5 Trung tâm GDTX Bắc Giang
6 Trường Đào tạo CB Nguyễn Văn Cừ Quảng Ninh
7 TT GDTX Hải Phòng
8 Trường CĐ Cộng Đồng  Hải Phòng
9 Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc
10 Trung tâm GDTX Việt Trì 
11 TT GDTX Bắc Ninh
12 Trung tâm GDTX số 2 – tỉnh Bắc Ninh
13 Viện nghiên cứu Phát triển Ngôn ngữ Văn hóa
14 Trường TC Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
15 Trung tâm GDTX Hà Tây
16 Trung tâm GDTX Đan Phượng
17 Trung tâm GDTX Đông Anh
18 Trung tâm GDTX Nam Định
19 Trung tâm DVVLThái Bình
20 Trường TH KTKT&TCNinh Bình
21 Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hoá
22 Trung tâm GDTX Thanh Hoá
23 Trường CĐ Nghề KT Việt Đức - Nghệ An 
24 Trường CĐ Nghề Việt Đức Hà Tĩnh
25 Trung tâm BDNVSP&GDTX Hà Tĩnh
26 Trường Đại học Quảng Bình
27 Trung tâm GDTX Quảng Trị
28 Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế
29 Trung tâm GDTX Gia Lai 
30 Trung tâm GDTX Đắk Hà
31 Trung tâm GDTX Phú Yên
32 Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng
33 Trường TC nghề Đông Dương (Cần Thơ)
34 Trung Tâm GDTX-KTTH-HN Cần Thơ
35 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
36 Trường Trung cấp Âu Việt
37 Trường Trung cấp Vạn Tường
38 Trung tâm GDTX Đồng Nai
Viện Đại Học Mở Hà Nội

B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.38694822